Kinesitherapie Zaventem
info@kineza.be
02 - 759 96 18

Werkwijze

Werkwijze

Het is belangrijk bij elke patiënt goed af te wegen met welke behandelingsmethode hij of zij het meeste baat zou hebben. Bij de eerste afspraak nemen we de tijd zodat wij uw dossier kunnen voorbereiden en samen door uw voorgeschiedenis kunnen gaan.

Samen met jou maken we een planning op met de meest aangewezen behandelingstechnieken.

Elke therapeut in onze praktijk werkt zo veel mogelijk manueel : massage, stretching, mobilisaties, manipulaties, drainages, fricties… en indien nodig wordt dit gecombineerd met actieve oefentherapie met als doel het snel hervatten van de aktiviteiten van het dagelijks leven.

Onze praktijk is uitgerust met professionele apparatuur zoals shockwave, andullatie, skintonic toestel voor dermotonie, fitter, cardio-fiets, roeitoestel, step/cross trainer, inversietafel enz…