Kinesitherapie Zaventem
info@kineza.be
02 - 759 96 18

Behandeloverzicht

Behandeloverzicht

MANUELE THERAPIE

Manuele therapie (MT) is een gespecialiseerd domein binnen de kinesitherapie welke zich richt op spier-zenuw-skelet aandoeningen.

Afhankelijk van de aandoening en de bevindingen uit het onderzoek, zal bvb. geopteerd worden voor :

 • Het verstrekken van informatie en advies over de klacht(en) met instructies voor de handelingen, houdingen en bewegingen in het dagelijks leven.
 • Mobilisaties en manipulaties (het kraken) zijnde osteo-articulaire technieken
 • McKenzie technieken speciaal bij discuspathologieën en houdingsgerelateerde klachten.
 • Spierrekkingen, triggerpuntbehandeling (neuromusculaire technieken)
 • Medische trainingstherapie (stabilisatie, spierversterking, proprioceptie en coördinatietraining)
 • Het sturen en begeleiden van functies en activiteiten; rug – en nekscholing.
 • Het opstellen van een (thuis)oefenprogramma
 • Ondersteunen met easytape

INVERSIETHERAPIE MET TRACTIETAFEL

Deze kanteltafel werd in de V.S. ontwikkeld door Dr.Martin en zorgt voor een veilige tractie van de rug vermits het eigen lichaamsgewicht gebruikt wordt.

Therapeutische indicaties:

 • pijnverlichting (medicatie kan afgebouwd worden)
 • ontspanning en maximale lenigheid door uitzetting
 • verbeterde doorbloeding

Zeer goede resultaten worden verkregen bij arthrose en arthritis, bij protrusies en hernia’s. De inversietechniek is een aanvulling voor fysische methoden die reeds gebruikt worden om bepaalde ruggegraatsafwijkingen te behandelen, waarbij men de wervelkolom wil verlossen van de zwaartekracht.

MANUELE LYMFEDRAINAGE

Naast de uitgebreide bloedcirculatie van zuurstofrijk en zuurstofarm bloed beschikt ons lichaam eveneens over een lymfecirculatie die zorgt voor de aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen.

De mogelijke symptomen van lymfoedeem kunnen sterk variëren maar zorgen vaak al in een vroeg stadium voor een belangrijk verlies van levenskwaliteit. De patiënt kan in het getroffen lidmaat last krijgen van:

 • een permanent zwaartegevoel
 • zwelling en pijn
 • recidiverende ontstekingen in vergevorderd stadium: huidveranderingen en misvorming (elefantiasis)

De behandeling bestaat uit manuele lymfedrainage (30 min) gevolgd door pressotherapie met Lymphamat toestel (30 min). Indien nodig worden er ook bandages aangelegd. In een volgend stadium, bij reductie van het oedeem, wordt aangeraden om steunkousen te dragen (bovenste of onderste ledematen) om het verkregen resultaat te behouden.

KAAKPROBLEMATIEK

Patiënten met TMDS (temporomandibulaire dysfuncties) hebben last van pijnlijke kaakgewrichten. Het kan zich aan één – of aan beide zijden voordoen.

Deze zogenaamde overbelastingspijn komt voor op de plaats waar de onderkaak scharniert aan de schedel. (vlak voor de gehooruitgang). Overdreven kauwspieractiviteit als oorzaak van overbelasting moet worden opgespoord, herkend en afgeleerd. Het meegeven van tips kan helpen slechte gewoonten af te leren.

Na de behandeling kan je d.m.v. een thuisprogramma verder aan de slag in afwachting van een volgende afspraak.

LITTEKENBEHANDELING

Littekens hinderen vaak de revalidatie omdat zij de circulatie blokkeren, retentie en oedeem veroorzaken, of een mechanische blokkage die gewrichten in hun beweging beperkt en stijf maakt.

Het litteken moet in de diepte worden gemobiliseerd om de verklevingen weg te werken, de omgeving te draineren. Indicatievoorbeelden: alle operatiesequellen, gevolgen van radiotherapie, brandwonden, huidtransplantaten, keizersnede.

Het concept: De functionaliteit van de Skintonic zit in de vacuüm-massagekoppen. Koppen met in alle richtingen beweegbare kogeltjes. Koppen in verschillende afmetingen, waarvan de soepele verplaatsbaarheid precieze handelingen mogelijk maakt.

HANDREVALIDATIE

Kineza is tevens gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met acute of chronische handletsels of aandoeningen.

De acute kinesitherapeutische benadering omvat behandelingen van patienten die een trauma (ongeval) hebben opgelopen waarbij één of meerdere anatomische structuren zoals bot-, huid-, pees- en/of zenuwletsels werden beschadigd of hersteld.

Daarnaast behandelen we patienten met chronische handproblemen zoals pees en gewrichtsontstekingen (tendinitis, artritis) of permanente gewrichtsschade zoals bij artrose. Hiervoor werken we samen met topreferente behandelcentra zoals het UZ Gasthuisberg voor het klinische luik en het Departement Revalidatiewetenschappen van de Faculteit Bewegings-en Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven voor de actualisatie van de kennis en opleiding.

SCHOKGOLF THERAPIE

Deze relatief nieuwe behandeling is afkomstig van de zogenaamde niersteenverbrijzelaar, waarbij door een geluidsgolf (“schokgolf”) nierstenen kunnen verpulverd worden.

Hetzelfde principe werd aangepast voor toepassing bij verkalkte peesontstekingen. Indien juist toegepast, is deze behandeling efficiënt bij alle aanslepende peesontstekingen die niet te diep liggen, zoals bvb :
tennis-en golferselleboog, hielspoor,achillespeestendinitis, bepaalde tendinopathieën rond knie, heup en schouder.

Het grote voordeel is dat schokgolf therapie volledig onschadelijk is (alleen tegenindicatie bij hemofiliepatiënten). Deze therapie kan steeds toegepast worden voor, na, of in combinatie met medicatie, kine, acupunctuur, orthesen, infiltraties, zwangerschap of zelfs na een operatie van de betrokken pees.

Er worden steeds 5 tot 9 behandelingen gegeven (1 à 2/week). Denk eraan steeds uw radiologische onderzoeken (RX, echo, CT-scan) mee te brengen.

SPORTLETSELS

Omdat elke blessure verschillend is, wordt op basis van een klinisch onderzoek een individueel behandelplan opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op jouw mogelijkheden en op de sport die je beoefent.

Aspecten zoals mobiliteit, lenigheid, snelheid, uithoudingsvermogen, kracht, stabiliteit en coördinatie worden geëvalueerd en in de behandeling betrokken. Een beperkte mobiliteit of stabiliteit ligt vaak aan de basis van een (chronische) blessure.

Naast de manuele technieken om het letsel te behandelen besteden we ook aandacht aan preventie en advies om ervoor te zorgen dat je kunt blijven sporten en om recidieven te voorkomen.

PERINATALE KINESITHERAPIE 

 • Individuele pre-natale zwangerschapsbegeleiding
 • Individuele post-natale zwangerschapsbegeleiding
 • Bekkeninstabiliteit
 • Incontinentie waarvoor bekkenbodemspiertraining
 • Post-natale depressie

MICROCURRENT

Het gebruik van microcurrent op het lichaam zorgt voor radicaal verhoogde productieniveaus van ATP, die het helingsproces van het lichaam enorm versnellen.

ATP (adenosine trifosfaat) werkt als drager van energie in alle levende organismen. ATP vangt de chemische energie die vrijgegeven wordt door de verbranding van voedingsmiddelen en brengt het naar deze reacties die energie vereisen.

Indicaties : verstuikingen, spierscheuren, zwellingen, postchirurgie, reumatoïde arthritis, discuspathologie, slecht genezende wonden, ulcera, doorligwonden, peesontstekingen, patiënten die geen ontstekingsremmende medicatie mogen nemen.

BEKKENBODEMREEDUCATIE 

De bekkenbodem omvat de spieren die de onderzijde van het bekken afsluiten en zo zorgen voor de ondersteuning van de organen.

Naast deze steunfunctie hebben ze ook een afsluitende functie. Zo zorgen ze ervoor dat wij zelf beslissen wanneer we plassen of ontlasting maken. Ten derde hebben de bekkenbodemspieren ook een belangrijke seksuele functie. Bij problemen met de controle of de kracht van de bekkenbodemspieren kunnen er bijgevolg klachten ontstaan op verschillende niveaus:

 • verzakkingen van de interne organen (blaas, plasbuis, baarmoeder, endeldarm)
 • urine- of stoelgangverlies
 • moeilijk of foutief plassen (met eventueel frequente blaasontstekingen als gevolg)
 • te frequent moeten plassen
 • chronische constipatie
 • postoperatieve problemen (na prostaatoperatie, hysterectomie,…)
 • bedplassen bij kinderen
 • vaginisme of pijn bij betrekkingen
 • blaastraining
 • bekkenbodemspieroefeningen

Ook pré- en postnataal oefenen van de bekkenbodem is van groot belang en dit ter preventie van latere problemen van incontinentie en verzakkingen. De behandelingen zijn zowel voor mannen, vrouwen als kinderen.

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE  

 • Groot-motorische oefeningen : dit is oefenen op de algemene basisfuncties zoals : lopen, springen, balvaardigheid, evenwichtsoefeningen
 • Fijn-motorische oefeningen : dit is oefenen op de fijne handbewegingen   zoals : schrijfmotoriek bij kinderen met aandachts-en concentratieproblemen (ADHD) niveau 3e kleuterklas en 1e leerjaar.
 • Relaxatie
 • Reactivatie

RUGSCHOOL en NEKSCHOOL 

 

 • Houdingscorrectie

 • Stabilisatietraining

 • Aanleren van correcte hef-en tiltechnieken

 • Functionele oefeningen

 • Aanleren van de juiste rug-buikpieroefeningen

 • Spreken over preventie, aangepaste matras, stoel, bureauaanpassingen…

CHRONISCH VERMOEIDHEIDSSYNDROOM  EN FIBROMYALGIE 

Revalidatie van de oververmoeidheid en stress door het aanleren van een gepast oefenprogramma bestaande uit relaxatieoefeningen, progressieve conditietraining, stretch-en ademhalingsoefeningen.

PROGRESSIEVE RELAXATIE VOLGENS JACOBSON 

 Met deze methode leer je spanning in je spieren waarnemen en vervolgens loslaten.  

Deze relaxatie leert je om in een liggende houding één voor één spiergroepen aan te spannen en vervolgens te ontspannen. 

Het doel is om te leren waarnemen hoe spanning in die spieren aanvoelt en hoe de afwezigheid van spanning aanvoelt.

Vervolgens kun je die afwezigheid van spanning ook in je dagelijks leven oproepen.

 

ADEMHALINGSTHERAPIE 

 • Bij hyperventilatie
 • Bij spanningssyndroom (burn-out)
 • Bij longinfecties (COPD)
 • Bij longoperaties
 • Bij slaapstoornissen

SOFROLOGIE 

Sofrologie betekent: ”de leer van de harmonie tussen lichaam en geest”

Het is een relaxatiemethode gebaseerd op een gezonde mix van westerse en oosterse relaxatietechnieken waarbij via het lichaam op de geest wordt ingewerkt. Sofrologie wordt toegepast om beter te leren omgaan met stress, vermoeidheid en overspanning.

Sofrologie wordt gebruikt ter verbetering van de concentratie en het geheugen, om de ademhaling beter te beheersen. Om beter om te gaan met emoties, de dagelijkse zorgen los te laten, beter te slapen, beter te studeren, beter te presteren bij sportprestaties.

Sofrologie kan individueel of in groep worden aangeleerd. De kracht ervan zit in de herhaling en de ervaring…probeer het zelf !

REVALIDATIE

Revalidatie omvat de behandeling van meerdere  pathologieën en verschillende klachten zoals enkelverstuikingen, rugklachten, schouderontwrichting, spierspanningen, cerebrovasculair accident, artrose, peesontsteking….  

Na een snel bilan  wordt er een behandelplan opgesteld met verschillende specifieke technieken voor elke pathologie of klacht.

POST OPERATIEVE KINE

Na een ingreep en/of een immobilisatieperiode van korte of lange termijn  ontstaan er pijnklachten, krachtsverlies, beperkte beweeglijkheid, plaatselijke zwelling.  

Door specifieke oefeningen en mobilisaties kan je lichaam sneller en beter herstellen. 

Meestal bestaan de behandelingen uit zachte mobilisaties en pijndempende technieken gevolgd door tonificaties, stabilisatieoefeningen en functionele oefeningen.

 

GERIATRIE

De belangrijkste doelen in geriatrie zijn de levenskwaliteit en de autonomie zo goed mogelijk te behouden. Gangrevalidatie, valpreventie, functionele oefeningen en algemene mobilisatie behoren hiertoe. 

Het aanleren van valpreventieoefeningen, spierversterkende oefeningen en evenwichtsoefeningen bij mensen met een verhoogd valrisico staan ook op het programma.  We proberen ook om de patiënt een veilig gedrag eigen maken.

Deze behandelingen kunnen plaatsvinden bij ons in de praktijk of aan huis als de persoon zich niet zelfstandig kan verplaatsen.